Fundament və beton işləri - ALTAY Engineering & Construction

AZ   TR   RU   EN
Məzmuna keçin
Fundament və beton işləri

Beton fundamenti və dəmir beton işlərinin aparılması tikinti fəaliyyətinin ən mühüm sahələrdən biridir.
«ALTAY Engineering&Construction» şirkəti aşağıda göstərilən növlərdə beton işlərini görür:
-Betonun döşəməyə vurulması (xüsusi hamarlama maşını ilə çəkilməsi, hamarlanması və təmizlənməsi). Bütün döşəmələr həm dəmir betonla həm də dəmir betonsuz və dəmir fibrobetonsuz yerə düzülür.
-Dəmir bərkitmə (betona xüsusi materialin, setkanın çəkilməsi, plitələr, beton qəlibi, kolonlar, platforma, pilləkən, üst plitələr, maşın parkinqi, yükdaşıyan divarlar və fundametlər daxil olmaqla).
-Beton qəlibi (hər cür beton qəlibləmə işləri, adi taxta qəlibləmədən başlayaraq layiyələndirilmiş və əvvəlcədən hazırlanmış beton qəlibinə kimi).
-Beton fundamentləri (Boltlarla dəmirə bərkidilən Lentvari və kolon əsaslı Fundamentlər, Dairəvi fundament, Bərkidilən and Möhkəmləndirilən fundamentlər).
Bizim təcrübəli işçi qüvvəmizin kifayət qədər biliyi və iş qabiliyyəti vardır ki, bu da sifarişçinin tələblərinə və mövcüd olan standartlara uyğun işləməsi deməkdir.
Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün
2019 ALTAY.AZ - Bütün hüquqlar qorunur!
COPYRIGHT 2019 ALTAY.AZ
Bütün hüquqlar qorunur!
Məqaləyə qayıt