İndustrial örtüyünün çəkilməsi

İndustrial örtüyünün (eboksidin) döşəməyə çəkilməsi