Bitən layihələr

Sifarişçi: AZERBAİJAN İNTERNATİONAL MİNERAL RESOURSES OPERATİNG COMPANY (AİMROC)

İşin adı: Sahənin hamarlandırılması, basseynin fundamentinin qazılması və izolyasiya işləri