Bitən layihələr

Sifarişçi: SOCAR Company

Podratçı: TEKFEN Construction&İnstallation Co., Inc

İşin adı: BAKİ Olimpik Stadionunda qranitin döşəməyə vurulması, eboksidin döşəməyə çəkilməsi, terazzo daşının pilləkənlərə vurulması.