Bitən layihələr

Sifarişçi: "TİKİNTİ MATERİALLARI KOMBİNATI" ASC

İşin adı: Avadanlıq və mexanizmlərin sökülməsi, metalın kəsilməsi, onların aparılması və anbara yığılması