Bitən layihələr

Sifarişçi: "Proje A İnşaat Mühəndislik Mimarlıq Proje Danışmanlıq Ticarət LTD" Şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı Filialı

İşlərin adı: Fundamentin qazılması işləri və sahədə tələb olunan daşınma texnikasının işlədilməsi