Bitən layihələr

Sifarişçi: SOCAR Şirkətinin Gürcüstan Nümayəndiliyi

İşin adı: Tbilisidə yerləyən SOCAR binasının aqlay daşı ilə üzlənməsi