Bitən layihələr

Sifarişçi: Proje A İnşaat Mühəndislik Mimarlıq Proje Danışmanlıq Ticarət LTD" şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı filialı

İşlərin adı: Hər növ qazıntı işləri və sahədə tələb olunan daşınma texnikasının işlədilməsi